ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ

राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) तहको विज्ञापन प्रकाशित

Gyan Khabar

ज्ञानखबर संवाददाता

२९ चैत २०७९, बुधबार
409 पटक हेरिएको
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) तहको विज्ञापन प्रकाशित

लोक सेवा आयोगले खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परिक्षाको दर्खास्त आव्हान गरिएको सुचना प्रकाशन गरेको छ ।

निजामती सेवाका निम्न सेवा, समूह, उपसमूहका राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका पदहरुमा आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले न्यूनतम योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट दरखास्त पेस गर्न सकिनेछ ।

इच्छुक ब्यक्तिले आयोगको वेबसाईट psconline1.psc.gov.np मार्फत अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट सम्पूर्ण विवरणहरू भरी दर्खास्त फारम भर्न सकिने छ ।